Danzielke.dk

Knud E. Løgstrups ord fra 1991:

" Den enkelte har aldrig med et menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.

Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed...

Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej...

I er hinandens verden og hinandens skæbne."

 

Jeg er ydmyg over for den udfordring hver enkelt, der møder mig, har med i rygsækken, og jeg ser frem til at skabe muligheder og håb fremadrettet.

Hvem er jeg og hvad er min baggrund?

 

Dan Zielke, Uddannelsesleder og Cand. Stud. Master of Public Governance at Copenhagen Business School

 

Jeg har igennem en del år oparbejdet kompetencer og kvalifikationer i relation til ledelse, kommunalorganisation, rådgivning, pædagogik og det sociale område.

Jeg har haft selvstændig konsulentvirksomhed der har løst opgaver med værdiimplementering og organisationsudvikling

Jeg arbejder med kommunikation og kultur i relation til personale, ledelse og eksterne interessenter.

 

Pr. 1. januar 2018 er jeg ansat på Erhvervsskolen Hansenberg i Kolding, som Skolechef.

Jeg har ansvaret for linjerne Teknia og Designia - hvor jeg via 3 uddannelsesledere skal bidrage til at øge optaget og sikre et kvalificeret samarbejde med erhvervslivet i Kolding og omegn. Derudover har jeg også ansvaret for 10. klassecenteret og det dertil tilknyttede grundforløb 1.

 

Pr. 1. marts 2015 blev jeg headhuntet til en stilling som uddannelsesleder ved VUC Syd i Haderslev. Jeg har ansvaret for AVU, FVU, OBU, VSU og STU - fokus er på afdelingerne i Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder - med ledelsesmæssig base i Haderslev. Jeg har i en periode samtidigt varetaget ansvaret for HF.

Jeg arbejder med ledelse på tværs af flere matrikler, med fokus på undervisere der skal udfolde størst mulige effekt af deres indsats.

 

Pr. 1. august 2013 blev jeg ansat som myndighedsleder i Tønder Kommune - jeg opsagede jobbet pr. 1.marts 2015. Jobbet omfattede ledelse af socialrådgivere og sundhedsplejersker. Der arbejdes målrettet med kvalitetssikring af de arbejdsmetoder og tilgange som er i spil i organisationen - med respekt og inddragelse af de i organisationen værende værdier.

Der er et altid tilstedeværende økonomisk fokus, grundet de demografiske udfordringer som Tønder Kommune arbejder med.

www.toender.dk

 

-Jeg har fra 1. marts 2012 - 1. august 2013 været ansat som Distriktsleder i Børn og kultur i Esbjerg Kommune, jobbet havde mange forskellige udfordringer at byde på og har således bidraget til at jeg i dag ikke tilbyder mig selv som terapeut eller konsulent. Jeg har dog fået tilført en masse indsigt i kommunal struktur og virkemåde - og jeg kan derfor fremadrettet tilbyde fokuserede forløb med henblik på trimning af store organisationer.

-www.esbjergkommune.dk

-Jeg har i forbindelse med mit tidligere hovedhverv på www.underkastanien.dk arbejdet med ledelse af forskellige kulturer og udfoldet strategisk ledelse. Jeg har i den forbindelse varetaget det overordnede ansvar for den pædagogiske udvikling og sammen med mine afdelinger udviklet en kommunikationskultur der entydigt arbejder med fokus på reel anerkendelse og inddragelse af både børn og voksne.

Jeg har været med til udvikling af akkrediterings kriterier for www.los.dk et projekt der nu er blevet til www.akkreditering.dk.

Jeg har for konsulentfirmaet www.reflektor.nu arbejdet med evaluering og akkreditering - i den forbindelse har jeg været ledende evaluator på evaluering af en række uddannelsesinstitutter for psykoterapeuter.

Jeg har en lang række uddannelser og kurser der supplerer denne erfaringsportefølje.

Jeg har læst de først 3 år af den 4 årige uddannelse som psykoterapeut på www.sif-udd.dk hvor jeg læste på en uddannelse til Systemisk Narrativ Familieterapi - for enlige, par, familier og grupper.

Jeg stoppede uddannelsen i forbindelse med opstart af mit arbejde som

Distriktsleder i Esbjerg Kommune.

Jeg har arbejdet med supervision og coaching som mulighed for flere forskellige

organisationer - samt specifikt ledelsessparring og coaching.

Har ovenstående din interesse - da ring, skriv eller mail.

 

Med venlig hilsen

Dan Zielke

 

Uddannelsesleder og Cand. Stud. Master of Public Governance

Øsby Stadionvej 79, Øsby

6100 Haderslev

tlf: +45 61 94 04 54

mail: dan@danzielke.dk

Copyright © DanZielke.dk